Jaarverslag 2015

Het jaarverslag 2015 is inmiddels verzonden en staat ook online. U kunt u deze  hier lezen.
Mocht u naar aanleiding van dit verslag nog vragen en/of een toelichting willen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

2016 definitief einde Clubvooruit

Afgelopen jaar is er al fors afgebouwd in onze dienstverlening richting bestuurders. Helaas moeten wij in 2016 nog verder afbouwen richting einde. De verenigingen, stichtingen en clubs welke structureel ondersteuning van ons ontvangen worden regelmatig op de hoogte gehouden hoe wij hun begeleiden naar een "zachte" landing. 

 

Uitnodiging interactieve bijeenkomst sportvoorzieningen Achterhoek

Dinsdag 27 oktober is in zalencentrum De Bron in Groenlo een bijeenkomst over de toekomst van de sportaccomodaties. Voor meer info klik hier.

Clubvooruit 2016 en verder

Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen, is het voortbestaan van de Clubvooruit in 2016 zeer onzeker.

Op 26 oktober hebben we een bijeenkomst met de portefeuillehouders van de 4 gemeenten waar Clubvooruit voor de verenigingen actief is.

Het zou een positieve bijdrage leveren aan dit gesprek wanneer in deze gemeenten vanuit de verenigingen een ieder op zijn of haar manier de politiek of de wethouder zou benaderen en nog eens zou pleiten voor het voortbestaan van Clubvooruit.

Wellicht lukt het ons op deze manier samen om Clubvooruit haar werkzaamheden de komende jaren toch te laten voortzetten. Alvast bedankt voor uw bijdrage aan deze poging, in welke vorm dan ook.

Bestuur Clubvooruit

Wijziging tarieven 2015

Helaas zijn ook wij genoodzaakt om per 1 januari 2015 onze tarieven te verhogen. In de bijlagen ziet u de tarieven die gaan gelden. In de andere bijlage ziet u de werkzaamheden die vallen onder de normale tarieven. Ook moeten we vanaf 2015 een bijdrage gaan vragen voor de workshops & cursussen. Uiteraard hebben we dit nog steeds zo laag mogelijk proberen te houden zodat het voor iedereen aantrekkelijk blijft om bij ons te kokmen bij problemen!

Bijlage tarieven: klik hier

Bijlage werkzaamheden: klik hier

Oost Gelre krijgt ook een Uitdaging!
Iedereen die zich inzet voor een stichting, wijk of vereniging weet dat er wel eens behoefte is aan extra hulp. Daarvoor kunt u onder meer bij Club Vooruit terecht, en met ingang van 2015 ook bij de Oost Gelrese Uitdaging. De Oost Gelrese Uitdaging kan u in contact brengen met bedrijven die spullen over hebben, een helpende hand willen bieden, of hun creativiteit willen aanwenden in het bedenken van plannen. Lees hier verder.

Kascommissie
De meeste verenigingen hebben binnenkort weer de ALV, hier voorafgaand moet er een kascontrole plaats vinden. Hier de minimale werkzaamheden die u zou moeten doen bij een controle!! Klik hier.

Fabels over jonge bestuurders de wereld uit

Lees hier meer

Goede zaken, hoe anders denken geld oplevert.

Bijna iedere vereniging of stichting, klein of groot, heeft er tegenwoordig mee te maken: Bezuinigingen. Clubvooruit organiseerde afgelopen woensdag in de kantine ... lees meer.

 

NL Geeft: nieuw iniatief vanuit het Oranjefonds

Ons land kent vele stichtingen en verenigingen die zorgen voor verbinding en betrokkenheid in onze samenleving. Veel van deze sociale organisaties hebben dringend behoefte aan extra geld. Voor grote dingen of voor kleinere wensen. Zoals bijvoorbeeld nieuwe pannen voor het kookproject, een nieuwe glijbaan in de speeltuin, gereedschap voor een werkplaats of een training voor vrijwilligers. Lees hier verder: http://bit.ly/1glczQS

Stroomschema vrijwilligers cq. loondienst

In bijgaand artikel uit "Sport Bestuur en Management" wordt duidelijk uitgelegd hoe eea werkt en welke gevolgen dit heeft voor uw organisatie. Klik hier voor het artikel.

Verplichte financiële verslaglegging ANBI online

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite verschillende gegevens publiceren. Clubvooruit heeft in een document vastgelegd waaraan deze verslaglegging minimaal moet voldoen. Uiteraard kunt u voor extra ondersteuning bij ons terecht.

Klik hier voor de uitleg van de regelgeving
Klik hier voor een voorbeeld financiële verantwoording

 

Schietvereniging Nieuw Leven klaar voor de toekomst.

Mede door het schietincident in Alphen aan den Rijn in 2011 zijn alle schietverenigingen welke met ‘scherp’ (munitie) schieten verplicht om per 1 januari 2015 gecertificeerd te zijn.
Schietvereniging Nieuw Leven uit Beltrum is een dergelijke vereniging die deze certificering gisteravond heeft ontvangen. Binnen deze vereniging wordt de discipline KKG (klein kaliber geweer) beoefend. Lees hier verder

Bezuinigingen te lijf!

16 oktober is de aftrap in Bronckhorst geweest. Een goede bezochte avond met ruim 30 deelnemers van 22 verschillende verenigingen. Out of the box denken was dé boodschap.
Op onze facebook pagina staan foto's van deze leuke avond.

Gratis VOG voor vrijwilligers in de sport  

Het gratis verstrekken van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan vrijwilligers die werken met minderjarige kinderen wordt in het najaar van 2014 structureel ingevoerd. Dat hebben de staatssecretarissen Teeven (Veiligheid en Justitie) en Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) besloten. In de sport bestond bij wijze van proef al de mogelijkheid om gratis een VOG aan de vragen. Tot de daadwerkelijke invoering loopt de pilot in de sport door.

 

Inkoopcollectief voor sportverenigingen

Waarschijnlijk heeft u er al eens van gehoord of anders over nagedacht: Hoe kan ik voor mijn vereniging kosten reduceren zonder af te doen aan de kwaliteit van bepaalde diensten of producten die erg belangrijk zijn voor het verenigingsleven? Lees hier verder http://bit.ly/191NMdK

Kantineregeling in 2014 afgeschaft?

In het wetsvoorstel 'Verzamelde Fiscalewet" staat dat de BTW-vrijstellingsgrens voor leveringen en diensten door fondswervende activiteiten van sportverenigingen in 2014 wordt verhoogd van    € 31.765 naar € 50.000. Hierbij moet u denken aan een sponsorbijdrage van een onderneming waarvoor uw vereniging reclame maakt.Ook staat in het wetsvoorstel dat de huidige kantineregeling voor sportverenigingen wordt ingetrokken. Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met het wetsvoorstel, is uw sportvereniging dus verplicht om vanaf 1 januari 2014 BTW af te dragen over de verkochte consumpties in de kantine.

Promofilmpje Rabo Achterhoek Oost & Clubvooruit klaar

Afgelopen week is het gezamelijke filmpje afgerond. Klik hier om het eindresultaat te bekjken.

Gemeente Bronckhorst sluit aan bij Clubvooruit

B en W van Bronckhorst stemden afgelopen week in met de aansluiting bij Clubvooruit. Door aan te sluiten bij ons project kunnen alle 350 verenigingen, stichtingen en clubs gebruik maken van onze expertise. Bestuurders kunnen nu al gebruik maken van onze vraagbaakfunctie, vanaf 1 oktober kunnen zij ook structurele taken bij ons neerleggen en volledig gebruik maken van de mogelijkheden van Clubvooruit.

Uiteraard zijn wij zeer vereerd dat buiten ons werkgebied ook grote belangstelling is voor onze wijze van werken. Wij hopen op een succesvolle samenwerking in en met deze nieuwe gemeente.

Het gehele persbericht van de gemeente Bronckhorst kunt u  hier lezen.

 

Cursus VCP gestart: verrassend en leerzaam

10 vrijwilligers van verenigingen uit Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk zijn 3 april gestart met de cursus Vertrouwens Contact Persoon in de sport georganiseerd door NOC*NSF en Clubvooruit.... lees hier verder.
  

Op zoek naar vrijwilligers?

Kijk eens op de site van vrijwilligerswerk Winterswijk. Zij brengt vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar.

De Nieuwe Drank en Horecawet van kracht per 1 januari 2013

 
De Drank- en Horecawet (DHW) is gericht op een verantwoorde verstrekking van alcohol. Op basis van deze wet is het bijvoorbeeld verboden zwak alcoholhoudende drank te schenken aan jongeren onder de 16 jaar, en sterke drank aan jongeren onder de 18 jaar. Ook doorschenken aan personen onder invloed is verboden. Op 1 januari 2013 gaat de nieuwe Drank- en Horecawet van start. Lees hier meer.

Afschaffen wettelijk verplichte maatschappelijke stages

In het schooljaar 2015/2016 worden de maatschappelijke stages afgeschaft.. In ieder geval als het aan de VVd en PVDA ligt. Zij hebben deze maatregel opgenomen in het regeerakkoord. Volgens het akkoord levert dit een besparing op van 20 miljoen euro in 2015. Voor sportverenigingen betekent dit zeer waarschijnlijk minder menskracht bij allerlei klussen binnen de vereniging. Lees hier meer.

Communicatie & Publiciteit

Op de mooie datum 12-12-12 heben we ism Rabobank Achterhoek Oost de workshop Communicatie & Publiciteit gehouden. De avond was een schot in de roos, ruim 80 mensen waren aanwezig om praktische tips en ideeën te krijgen van dhr. Rob de Jong.

Op onze facebook pagina kunt u enkele foto's bekijken van deze avond.

BTW & Privatisering, saaie stof?

Afgelopen woensdagavond werd er door Clubvooruit een informatie avond georganiseerd voor alle verenigingen en stichtingen over de BTW materie. De avond werd gegeven in de vernieuwde Hamalandhal in Lichtenvoorde.

De bijna 40 deelnemers uit de diverse kernen kregen door Daan van der Zijden, als  BTW specialist werkzaam voor PWC accountants, op een duidelijke wijze uitgelegd hoe de verschillende constructies tussen gemeente, stichting en verenigingen kunnen worden toegepast.

Lees meer......

Gouden Tips Ledenwerving

Op de website van Sportservicedesk staat een goed artikel met daarin veel toepasbare tips hoe, met name, jeugdleden binnen de club te halen. Voor extra ondersteuning hierin kunt u ook bij ons terecht. Hierbij de link: http://bit.ly/R2eaKm

2 juli 2012: Nieuw bestuurslid Clubvooruit vanuit Oost Gelre

Sinds de start van Clubvooruit is hard gezocht naar een nieuw bestuurslid. Het streven was om voor iedere deelnemende gemeente vertegenwoordiging te krijgen in het bestuur. De stichting heeft dhr. Jos Rosendaal bereid gevonden om voor de gemeente Oost Gelre zitting te nemen. Hij is in het dagelijks leven docent aan de Ludgerusschool in Zwolle. Daarnaast is hij betrokken bij verschillende vrijwilligersorganisaties in Oost Gelre. Wij wensen dhr. Rosendaal veel succes in zijn nieuwe bestuursfunctie.

7 mei 2012: BTW op de podiumkunsten terug naar 6 %

Amper een jaar na de invoering van het hoge BTW-tarief op de podiumkunsten wordt de maatregel weer teruggedraaid. De BTW op de podiumkunsten gaat weer terug naar de 6%. Dit was een van de afspraken van de nieuwe bezuinigingspartners van het demissionaire kabinet. Het is nog onduidelijk of de verlaging ingaat per 1 juli 2012 of 1 januari 2013.  

3 mei 2012 Kleine stedenbeleid Winterswijk

De gemeente Winterswijk ziet ondersteuning van het verenigingsleven door Clubvooruit als een belangrijke doelstelling in het kader van Kleine Stedenbeleid 2012-2015. Het verenigingsleven is van cruciaal belang voor de leefbaarheid.
Lees hier het gehele artikel.
Klik hier voor de foto van Jack Tillmans.
 

PAS op voor spooknota's!
Klil hier voor een voorbeeld van zo'n nota.

Uit SportKnowHow:

Vorig jaar zijn 2 penningmeesters thuis overvallen!
Klik hier voor het hele artikel.